Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị gas phục vụ kinh doanh gas

 03:10 CH @ Thứ Ba - 14 Tháng Ba, 2023

Nguồn:  Petrolimex Nghệ An
Petrolimex Nghệ An