Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao mực in dùng cho 6 tháng đầu năm 2023

 03:38 CH @ Thứ Năm - 30 Tháng Ba, 2023

Nguồn:  Petrolimex Nghệ An
Petrolimex Nghệ An