Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị CNTT đợt 1 năm 2023

 03:40 CH @ Thứ Năm - 30 Tháng Ba, 2023

Nguồn:  Petrolimex Nghệ An
Petrolimex Nghệ An