Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường xăng dầu

 03:36 CH @ Thứ Tư - 22 Tháng Hai, 2023

Nguồn:  Petrolimex Nghệ An
Petrolimex Nghệ An