Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị dụng cụ hỗ trợ khách hàng Dầu mỡ nhờn Petrolimex

 07:41 SA @ Thứ Năm - 23 Tháng Hai, 2023

Nguồn:  Petrolimex Nghệ An
Petrolimex Nghệ An