Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm nước lọc đóng chai phục vụ kinh doanh xăng dầu tại các CHXD và 02 Kho trực thuộc

 04:37 CH @ Thứ Tư - 28 Tháng Mười Hai, 2022

Nguồn:  Petrolimex Nghệ An
Petrolimex Nghệ An