Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI, khoá XIII bằng hình thức trực tuyến.

 08:44 SA @ Chủ Nhật - 19 Tháng Hai, 2023

Sáng ngày 18/02/2023, thực hiện KH số 136-KH/TU ngày 22/11/2022 của tỉnh ủy Nghệ An và công văn số 548-CV/ĐUK ngày 02/02/2023 của Đảng bộ khối DNNA về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VI của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An đã phối hợp với Đảng ủy Khối DNNA tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu ở Công ty Xăng dầu Nghệ An.

Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Sỹ Văn phát biểu trước lúc diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XIII tại điểm cầu Văn phòng Công ty

Công ty Xăng dầu Nghệ An tổ chức 5 điểm cầu trực tuyến cho hơn 270 đảng viên trong toàn Đảng bộ; Điểm cầu thứ nhất tại Hội trường văn phòng Công ty với số lượng hơn 180 đảng viên; điểm cầu thứ 2 tai Hội trường kho Xăng dầu Nghi Hương với số lượng 14 đảng viên thuộc chi bộ kho Nghi Hương; điểm cầu thứ 3 tại Thị trấn Đô Lương với hơn 20 đảng viên; điểm cầu thứ 4 tại Thị xã Thái Hòa cho chi bộ Tây Bắc với hơn 20 đảng viên và điểm cầu thứ 5 tại Thị Trấn Cầu Giát cho 2 chi bộ Quỳnh lưu Hoàng mai và chi bộ Diễn Châu- Yên thành.

TS.Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung qua cầu truyền hình trực tuyến

Hội nghị đã được nghe TS.Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai những nội dung trọng tâm của Nghị quyết TW6, khóa XIII truyền tải các thông tin cơ bản, quan trọng của Nghị quyết, các điểm cầu đã nghiêm túc thực hiện quán triệt Nghị quyết đến từng đảng viên.

Một số hình ảnh buổi học tập quán triệt Nghị quyết.

Tại điểm cầu số 1 Hội trường văn phòng Công ty

Tại Điểm cầu số 2 kho Xăng dầu Nghi Hương

Tại điểm cầu số 3 Thị Trấn Đô Lương

Tại điểm cầu số 4 Thị xã Thái Hòa

Điểm cầu số 5 Thị Trấn Cầu Giát- huyện Quỳnh Lưu.

Nguồn:  Tạ Quang Hòa  -  Chuyên trách Đảng Công ty
Petrolimex Nghệ An