Cửa hàng xăng dầu trực thuộc

 05:07 CH @ Thứ Năm - 09 Tháng Hai, 2012

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG TRỰC THUỘC PETROLIMEX NGHỆ AN

(sắp xếp theo tuyến quốc lộ trước rồi đến vùng địa lý)

THỨ TỰTÊN CHXD MỚITÊN CHXD CŨĐIỆN THOẠI CỬA HÀNGĐỊA CHỈ
Tuyến đường quốc lộ 1A
1PETROLIMEX-CỬA HÀNG 100CHXD Hưng Lợi0869589100Xóm 6, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
2PETROLIMEX-CỬA HÀNG 101CHXD Hưng Tây0869589101Xóm Thượng Khê, X.Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
3PETROLIMEX-CỬA HÀNG 102CHXD Nam Cấm0869589102Xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
4PETROLIMEX-CỬA HÀNG 103CHXD Diễn An0869589103Xóm 5, xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
5PETROLIMEX-CỬA HÀNG 104CHXD Diễn An 20869589104Xóm 5, xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
6PETROLIMEX-CỬA HÀNG 105CHXD Phủ Diễn0869589105Khối 3, TT Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
7PETROLIMEX-CỬA HÀNG 106CHXD Diễn Châu0869589106Khối 2, TT Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
8PETROLIMEX-CỬA HÀNG 107CHXD Diễn Kỷ0869589107Thôn 6, xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
9PETROLIMEX-CỬA HÀNG 108CHXD Diễn Hồng0869589108Khối Bắc, xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
10PETROLIMEX-CỬA HÀNG 109CHXD Diễn Hồng 20869589109Khối Bắc, xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
11PETROLIMEX-CỬA HÀNG 110CHXD Diễn Yên0869589110Xóm 17, xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
12PETROLIMEX-CỬA HÀNG 111CHXD Yên Lý0869589111Xóm 9, xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
13PETROLIMEX-CỬA HÀNG 112CHXD Quỳnh Giang0869589112Xóm 3, xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
14PETROLIMEX-CỬA HÀNG 113CHXD Cầu Giát0869589113Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
15PETROLIMEX-CỬA HÀNG 114CHXD Quỳnh Thạch0869589114Xóm 10, xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
16PETROLIMEX-CỬA HÀNG 115CHXD Hoàng Mai0869589115Khối Thịnh Mỹ, P. Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
17PETROLIMEX-CỬA HÀNG 116CHXD Hoàng Mai 20869589116Khối Thịnh Mỹ, P. Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
18PETROLIMEX-CỬA HÀNG 117CHXD Thanh Niên0869589117Khối Tân Thành, P. Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Tuyến đường quốc lộ 46A
19PETROLIMEX-CỬA HÀNG 130CHXD Hưng Chính0869589130Xóm 8, xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
20PETROLIMEX-CỬA HÀNG 131CHXD Hưng Nguyên0869589131Khối 5, TT Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
21PETROLIMEX-CỬA HÀNG 132CHXD Kim Liên0869589132Xóm Liên Mậu 1, xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
22PETROLIMEX-CỬA HÀNG 134CHXD Nam Đàn0869589134Số 26, khối Ba Hà, TT Nam Đàn, H.Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
23PETROLIMEX-CỬA HÀNG 135CHXD Thanh Dương0869589135Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
24PETROLIMEX-CỬA HÀNG 136CHXD Thanh Chương0869589136Khối 3A, TT Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
25PETROLIMEX-CỬA HÀNG 137CHXD Thanh Hưng0869589137Xóm Trường Sơn, xã Đại Đồng, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Tuyến đường quốc lộ 7A
26PETROLIMEX-CỬA HÀNG 150CHXD Diễn Minh0869589150xã Minh Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
27PETROLIMEX-CỬA HÀNG 152CHXD Đô Lương0869589152Xóm Đại Đồng, xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
28PETROLIMEX-CỬA HÀNG 153CHXD Yên Sơn0869589153Xóm Hoa Trường, xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
29PETROLIMEX-CỬA HÀNG 154CHXD Nam Sơn0869589154Xóm 6, xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
30PETROLIMEX-CỬA HÀNG 155CHXD Tây Anh Sơn0869589155Thôn Đỉnh Cường, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
31PETROLIMEX-CỬA HÀNG 156CHXD Con Cuông0869589156Khối 3, TT Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Tuyến đường quốc lộ 48A
32PETROLIMEX-CỬA HÀNG 170CHXD Diễn Lâm0869589170Xóm 4, xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
33PETROLIMEX-CỬA HÀNG 171CHXD Quỳnh Châu0869589171Xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
34PETROLIMEX-CỬA HÀNG 172CHXD Nghĩa Đàn0869589172Khối Tân Phú, P.Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
35PETROLIMEX-CỬA HÀNG 173CHXD TX Thái Hòa0869589173Khối Kim Tân, P. Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An
36PETROLIMEX-CỬA HÀNG 174CHXD Nghĩa Quang0869589174Khối Thí nghiệm, P. Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An
37PETROLIMEX-CỬA HÀNG 175CHXD Xuân Thành0869589175Km 50, QL 48, xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
38PETROLIMEX-CỬA HÀNG 176CHXD 3/2 Qùy Hợp0869589176Xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
39PETROLIMEX-CỬA HÀNG 177CHXD TT Quì Hợp0869589177Khối 1, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
Vùng thành phố Vinh
40PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01CHXD Hưng Bình0869589001Số 26, Đ.Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
41PETROLIMEX-CỬA HÀNG 02CHXD Hà Huy Tập0869589002Số 90, Đ.Mai Hắc Đế, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
42PETROLIMEX-CỬA HÀNG 03CHXD Trung Tâm0869589003Số 11, Đ. Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
43PETROLIMEX-CỬA HÀNG 04CHXD Quán Bàu0869589004Đ. Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
44PETROLIMEX-CỬA HÀNG 05CHXD Quán Bánh0869589005Xóm 15, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
45PETROLIMEX-CỬA HÀNG 06CHXD Hưng Phúc0869589006Số 186, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
46PETROLIMEX-CỬA HÀNG 07CHXD Cửa Đông0869589007Số 01, Đ.Nguyễn Phong Sắc, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
47PETROLIMEX-CỬA HÀNG 08CHXD Hưng Lộc0869589008KM số 01, Đ.Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
48PETROLIMEX-CỬA HÀNG 09CHXD Bến Thủy0869589009Đ. Nguyễn Du, P. Bến Thủy, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
49PETROLIMEX-CỬA HÀNG 10CHXD Phượng Hoàng0869589010Số 203, Đ. Lê Duẩn, khối 7, P. Trung Đô, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
50PETROLIMEX-CỬA HÀNG 11CHXD Hồng Phong0869589011Số 02, Đ. Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
51PETROLIMEX-CỬA HÀNG 12CHXD Vinh Tân0869589012Đ. Cao Xuân Huy, P. Vinh Tân, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
52PETROLIMEX-CỬA HÀNG 15CHXD Đông Vĩnh0869589015Số 99, Đ.Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
53PETROLIMEX-CỬA HÀNG 16CHXD Hưng Đông0869589016Đại lộ Vinh - Cửa Lò, xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
54PETROLIMEX-CỬA HÀNG 17CHXD Cảng Bến Thủy0869589017Số 102, đường Nguyễn Văn Trỗi, P Bến Thủy, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
Vùng Nghi Lộc - Cửa Lò
55PETROLIMEX-CỬA HÀNG 20CHXD Cửa Hội0869589020Khối Hải Giang II, P. Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
56PETROLIMEX-CỬA HÀNG 21CHXD TX Cửa Lò0869589021Số 31, Đ. Sào Nam, P.Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
57PETROLIMEX-CỬA HÀNG 22CHXD Cửa Lò0869589022Xã Nghi Hợp, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
58PETROLIMEX-CỬA HÀNG 23CHXD Nghi Lộc0869589023Xóm 2, xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
59PETROLIMEX-CỬA HÀNG 24CHXD Quán Hành0869589024Khối 2, TT Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
60PETROLIMEX-CỬA HÀNG 26CHXD Nghi Trung0869589026Xóm 8, xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
61PETROLIMEX-CỬA HÀNG 27CHXD Nghi Thuận0869589027Đường N5, xã Nghi Thuận, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
62PETROLIMEX-CỬA HÀNG 28CHXD Nghi Hoa0869589028xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Vùng Hưng Nguyên - Nam Đàn
63PETROLIMEX-CỬA HÀNG 40CHXD Hưng Tiến0869589040Xóm 1, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
64PETROLIMEX-CỬA HÀNG 41CHXD Hưng Thái0869589041Xóm 5, xã Hưng Thái, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
65PETROLIMEX-CỬA HÀNG 42CHXD Bắc Nam Giang0869589042Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
66PETROLIMEX-CỬA HÀNG 43CHXD Nam Nghĩa0869589043Xóm 2, xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Vùng Tây Nam Nghệ An
67PETROLIMEX-CỬA HÀNG 50CHXD Thanh Liên0869589050Xóm Liên Hương, Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
68PETROLIMEX-CỬA HÀNG 51CHXD Lạc Sơn0869589051Xóm 2, xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
69PETROLIMEX-CỬA HÀNG 52CHXD Kỳ Tân0869589052Xóm Tân Sơn, xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
70PETROLIMEX-CỬA HÀNG 53CHXD Cầu Rỏi0869589053Xóm 2, Diễn Nam, xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
71PETROLIMEX-CỬA HÀNG 54CHXD Cừa0869589054Xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
72PETROLIMEX-CỬA HÀNG 55CHXDTràng Sơn0869589055Quốc lộ 15A, Xóm 7, xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An 
Vùng Diễn Châu - Yên Thành
73PETROLIMEX-CỬA HÀNG 60CHXD Diễn Ngọc0869589060Xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
74PETROLIMEX-CỬA HÀNG 61CHXD Yên Thành0869589061Xóm Đội Cung, xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
75PETROLIMEX-CỬA HÀNG 62CHXD Hợp Thành0869589062Xóm Lý Nhân, xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Vùng Quỳnh Lưu – TX Hoàng Mai
76PETROLIMEX-CỬA HÀNG 70CHXD Quỳnh Ngọc0869589070Thôn Đại Tiến, xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
77PETROLIMEX-CỬA HÀNG 71CHXD Sơn Hải0869589071Xóm 8, xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
78PETROLIMEX-CỬA HÀNG 72CHXD Lạch Quèn0869589072Xóm Đức Xuân, xã Tiến Thuỷ, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
79PETROLIMEX-CỬA HÀNG 73CH Quỳnh Thuận (LQ2)0869589072Thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, T.Nghệ An
80PETROLIMEX-CỬA HÀNG 74CHXD Quỳnh Lập0869589074Thôn Đồng Tiến, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
81PETROLIMEX-CỬA HÀNG 75CHXD Quỳnh Phương (điểm bán 2)0869589074Khối Tân Hải, P. Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
82PETROLIMEX-CỬA HÀNG 76CHXD Quỳnh Vinh0968589076xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Vùng Nghĩa Đàn - Quì Hợp
83PETROLIMEX-CỬA HÀNG 90CHXD Đông Hiếu0869589090Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An
84PETROLIMEX-CỬA HÀNG 91CHXD TT Nghĩa Đàn0869589091Khối Tân Tiến ,TT Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

Nguồn:  Petrolimex Nghệ An
Petrolimex Nghệ An