Nhiên liệu đốt lò (Fuel Oils – FO)

 02:38 CH @ Thứ Năm - 22 Tháng Mười Hai, 2011

TậpđoànXăngdầuViệtNam(Petrolimex) hiện đang kinh doanh các mặt hàngxăngdầucó quy cách phẩm chất - yêu cầu kỹ thuật như đãcông bố tại Bộ Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) ban hành kèm theo Quyết định số 702/XD-QĐ-TGĐ ngày 09 tháng 12 năm 2009.

TCCS Petrolimex Nhiên liệu đốt lò No2B (3,0S), No2B (3,5S), No3 (380) như sau:

http://www.petrolimex.com.vn/tn/tu-lieu/tieu_chuan_co_so_ve_nhien_lieu_dot_lo/default.aspx

Nguồn:  Petrolimex