Cửa hàng xăng dầu trực thuộc

Petrolimex Nghệ AnPetrolimex Nghệ An
05:07' CH - Thứ năm, 09/02/2012

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG TRỰC THUỘC PETROLIMEX NGHỆ AN (sắp xếp theo tuyến quốc lộ trước rồi đến vùng địa lý).

THỨ TỰTÊN CHXD MỚITÊN CHXD CŨĐIỆN THOẠI (0238)ĐỊA CHỈ
Tuyến đường quốc lộ 1A
1PETROLIMEX-CỬA HÀNG 100CHXD Hưng Lợi3558178Xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
2PETROLIMEX-CỬA HÀNG 101CHXD Hưng Tây8611999Xóm Lam Đồng, X.Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
3PETROLIMEX-CỬA HÀNG 102CHXD Nam Cấm3791727Xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
4PETROLIMEX-CỬA HÀNG 103CHXD Diễn AnXóm 13, xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
5PETROLIMEX-CỬA HÀNG 104CHXD Diễn An 23602358Xóm 13, xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
6PETROLIMEX-CỬA HÀNG 105CHXD Phủ Diễn3623706Khối 3, TT Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
7PETROLIMEX-CỬA HÀNG 106CHXD Diễn Châu3862322Khối 2, TT Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
8PETROLIMEX-CỬA HÀNG 107CHXD Diễn Kỷ3676358Thôn 6, xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
9PETROLIMEX-CỬA HÀNG 108CHXD Diễn Hồng3675112Khối Bắc, xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
10PETROLIMEX-CỬA HÀNG 109CHXD Diễn Hồng 23676311Khối Bắc, xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
11PETROLIMEX-CỬA HÀNG 110CHXD Diễn Yên3670689Xóm 17, xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
12PETROLIMEX-CỬA HÀNG 111CHXD Yên Lý3671002Xóm 16, xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
13PETROLIMEX-CỬA HÀNG 112CHXD Quỳnh Giang3771079Xóm 6, xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
14PETROLIMEX-CỬA HÀNG 113CHXD Cầu Giát3771864Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
15PETROLIMEX-CỬA HÀNG 114CHXD Quỳnh Thạch3646125Xóm 10, xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
16PETROLIMEX-CỬA HÀNG 115CHXD Hoàng Mai3866112Khối Thịnh Mỹ, P. Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
17PETROLIMEX-CỬA HÀNG 116Điểm bán Hoàng MaiKhối Thịnh Mỹ, P. Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
18PETROLIMEX-CỬA HÀNG 117CHXD Thanh Niên3664273Khối Tân Thành, P. Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Tuyến đường quốc lộ 46A
19PETROLIMEX-CỬA HÀNG 130CHXD Hưng Chính3762877Xóm 8, xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
20PETROLIMEX-CỬA HÀNG 131CHXD Hưng Nguyên8663039Khối 14, TT Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
21PETROLIMEX-CỬA HÀNG 132CHXD Kim Liên3825025Xóm Mậu 1, xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
22PETROLIMEX-CỬA HÀNG 133CHXD Nam Đàn 23922322Xóm 12, xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
23PETROLIMEX-CỬA HÀNG 134CHXD Nam Đàn3822377Số 26, khối Ba Hà, TT Nam Đàn, H.Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
24PETROLIMEX-CỬA HÀNG 135CHXD Thanh DươngXã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
25PETROLIMEX-CỬA HÀNG 136CHXD Thanh Chương3927889Khối 4, TT Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
26PETROLIMEX-CỬA HÀNG 137CHXD Thanh Hưng3925737Xóm 2, xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Tuyến đường quốc lộ 7A
27PETROLIMEX-CỬA HÀNG 151CHXD Công Thành3687939Xóm Ngọc Thượng, Công Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
28PETROLIMEX-CỬA HÀNG 152CHXD Đô Lương3719323Xóm 8, xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
29PETROLIMEX-CỬA HÀNG 153CHXD Yên Sơn3716552Xóm Yên Trường, xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
30PETROLIMEX-CỬA HÀNG 154CHXD Nam Sơn3693693Xóm 6, xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
31PETROLIMEX-CỬA HÀNG 155CHXD Tây Anh Sơn3877789Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
32PETROLIMEX-CỬA HÀNG 156CHXD Con Cuông3730181Khối 3, TT Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Tuyến đường quốc lộ 48A
33PETROLIMEX-CỬA HÀNG 170CHXD Diễn Lâm3626299Xóm 8, xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
34PETROLIMEX-CỬA HÀNG 171CHXD Quỳnh Châu3650924Xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
35PETROLIMEX-CỬA HÀNG 172CHXD Nghĩa Đàn3812819Khối Đồng Tâm 2, P.Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
36PETROLIMEX-CỬA HÀNG 173CHXD TX Thái Hòa3961368Khối Kim Tân, P. Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An
37PETROLIMEX-CỬA HÀNG 174CHXD Nghĩa Quang3901899Khối Thí nghiệm, P. Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An
38PETROLIMEX-CỬA HÀNG 175CHXD Xuân Thành3888623Km 50, QL 48, xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
39PETROLIMEX-CỬA HÀNG 176CHXD 3/2 Qùy Hợp3888159Xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
40PETROLIMEX-CỬA HÀNG 177CHXD TT Quì Hợp3983062Khối 1, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
Vùng thành phố Vinh
41PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01CHXD Hưng Bình3596052Số 26, Đ.Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
42PETROLIMEX-CỬA HÀNG 02CHXD Hà Huy Tập3842076Số 90, Đ.Mai Hắc Đế, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
43PETROLIMEX-CỬA HÀNG 03CHXD Trung Tâm3852398Số 11, Đ. Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
44PETROLIMEX-CỬA HÀNG 04CHXD Quán Bàu3851609Đ. Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
45PETROLIMEX-CỬA HÀNG 05CHXD Quán Bánh3851301Xóm 14, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
46PETROLIMEX-CỬA HÀNG 06CHXD Hưng Phúc3687939Số 186, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
47PETROLIMEX-CỬA HÀNG 07CHXD Cửa Đông3840272Số 01, Đ.Nguyễn Phong Sắc, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
48PETROLIMEX-CỬA HÀNG 08CHXD Hưng Lộc3858310KM số 01, Đ.Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
49PETROLIMEX-CỬA HÀNG 09CHXD Bến Thủy3557899Đ. Nguyễn Du, P. Bến Thủy, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
50PETROLIMEX-CỬA HÀNG 10CHXD Phượng Hoàng3842147Số 203, Đ. Lê Duẩn, khối 7, P. Trung Đô, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
51PETROLIMEX-CỬA HÀNG 11CHXD Hồng Phong3596096Số 02, Đ. Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
52PETROLIMEX-CỬA HÀNG 12CHXD Vinh Tân3564318Đ. Cao Xuân Huy, P. Vinh Tân, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
53PETROLIMEX-CỬA HÀNG 15CHXD Đông Vĩnh3538919Số 99, Đ.Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
Vùng Nghi Lộc - Cửa Lò
54PETROLIMEX-CỬA HÀNG 20CHXD Cửa Hội3829651Khối Hải Giang II, P. Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
55PETROLIMEX-CỬA HÀNG 21CHXD TX Cửa Lò3949020Số 33, Đ. Sào Nam, P.Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
56PETROLIMEX-CỬA HÀNG 22CHXD Cửa Lò3944385Xã Nghi Hợp, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
57PETROLIMEX-CỬA HÀNG 23CHXD Nghi Lộc3861324Xóm 22, xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
58PETROLIMEX-CỬA HÀNG 24CHXD Quán Hành3796649Khối 02, TT Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
59PETROLIMEX-CỬA HÀNG 26CHXD Nghi Trung3611995Xóm 15, xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
60PETROLIMEX-CỬA HÀNG 27CHXD Nghi ThuậnĐường N5, xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Vùng Hưng Nguyên - Nam Đàn
61PETROLIMEX-CỬA HÀNG 40CHXD Hưng TiếnXóm 02, Xã Hưng Tiến, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
62PETROLIMEX-CỬA HÀNG 41CHXD Hưng Thái8666610Xóm 5, xã Hưng Thái, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
63PETROLIMEX-CỬA HÀNG 42CHXD Bắc Nam Giang3822886Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
64PETROLIMEX-CỬA HÀNG 43CHXD Nam Nghĩa3785170Xóm 4, xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Vùng Tây Nam Nghệ An
65PETROLIMEX-CỬA HÀNG 50CHXD Thanh Liên3928433Xóm Liên Hương, Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
66PETROLIMEX-CỬA HÀNG 51CHXD Lạc Sơn3710868Xóm 2, xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
67PETROLIMEX-CỬA HÀNG 52CHXD Kỳ Tân3882898Xóm 6, xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
68PETROLIMEX-CỬA HÀNG 53CHXD Cầu Rỏi3970688Xóm 2, Diễn Nam, xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
69PETROLIMEX-CỬA HÀNG 54CHXD CừaXóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Vùng Diễn Châu - Yên Thành
70PETROLIMEX-CỬA HÀNG 60CHXD Diễn Ngọc3628350Xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
71PETROLIMEX-CỬA HÀNG 61CHXD Yên Thành3863647Xóm 4, xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Vùng Quỳnh Lưu – TX Hoàng Mai
72PETROLIMEX-CỬA HÀNG 70CHXD Quỳnh NgọcXóm 2, xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
73PETROLIMEX-CỬA HÀNG 71CHXD Sơn Hải3655236Xóm 8, xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
74PETROLIMEX-CỬA HÀNG 72CHXD Lạch Quèn3651471Xóm Đức Xuân, xã Tiến Thuỷ, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
75PETROLIMEX-CỬA HÀNG 73CH Quỳnh Thuận (LQ2)Thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, T.Nghệ An
76PETROLIMEX-CỬA HÀNG 74CHXD Quỳnh Lập3665824Thôn Đồng Tiến, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
77PETROLIMEX-CỬA HÀNG 75CHXD Quỳnh PhươngKhối Tân Hải, P. Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Vùng Nghĩa Đàn - Quì Hợp
78PETROLIMEX-CỬA HÀNG 90CHXD Đông Hiếu3819112Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An
79PETROLIMEX-CỬA HÀNG 91CHXD TT Nghĩa Đàn3813737Khối Tân Tiến ,TT Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
80PETROLIMEX-CỬA HÀNG 92CHXD Nghĩa Bình3964321Xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, H.Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn