Học tập Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)

Lê Văn HoanChuyên trách công tác Đảng - Petrolimex Nghệ An
04:18' CH - Thứ năm, 12/09/2013

Sáng ngày 12.9.2013, tại Hội trường Công ty Xăng dầu Nghệ An ( Petrolimex Nghệ An). Đảng Bộ Petrolimex Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết lần thứ 7 – BCH Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc Petrolimex Nghệ An.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Võ Quốc Hùng Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã quán triệt 05 chuyên đề, trong đó có 02 nghị quyết và 03 kết luận mà Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá XI thông qua, gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.


Đ/c Võ Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Nghệ An triển khai nội dung Nghị quyết

Hội nghị giúp các cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Trung ương để truyền đạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, mỗi cấp ủy cần căn cứ vào chương trình hành động, Đảng ủy khối, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cũng tại Hội nghị này đồng chí Võ Quốc Hùng đã báo cáo kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng bộ Petrolimex Nghệ An được Tỉnh ủy Nghệ An tặng bằng khen về thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII. Đảng bộ Petrolimex Nghệ An là đơn vị duy nhất thuộc khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong số 33 đơn vị được tặng bằng khen nhân dịp tổng kết 15 thực hiện NQTW 5 (khóa VIII).

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn